Pörtom bokföringsbyrå
Vasavägen 2742, 66270 Pörtom
Tel 06 366 1474
stefanatsazza.fi

Sazzas dataskyddspolicy

Denna policy förklarar hur och varför Sazza behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du som konsument har. Sazza följer EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR).

Genom att använda Sazzas tjänster godkänner du vår dataskyddspolicy och ger samtycke till behandling av dina personuppgifter. Du tillåter också eventuella elektroniska utskick. 

Vilken information samlas in

Sazza samlar in information som du direkt eller indirekt förmedlar när du tar kontakt med oss, köper våra tjänster eller besöker vår webbplats. Det kan handla om person- och kontaktinformation såsom namn, adress, e-post och telefonnummer. Annan information som kan samlas in är information om kundförhållandet och agerande med Sazza på webbplatsen. IP-adress, enhetsinformation, plattform, språkinställning, geografisk och demografisk positionering kan också sparas.

Vad används informationen till

En del information behövs för att upprätthålla kundförhållandet, sköta kontakt och leverera tjänster. Annan information samlas in i syfte att användas för marknadsföring, försäljning och statistik.

Vem delas informationen med

Sazza kan komma att dela information med utvalda tredje parter under kontrollerade former så att dina uppgifter hanteras säkert. Dessa tredje parter kan vara leverantörer, underleverantörer och myndigheter.

Var behandlas informationen

All information som Sazza samlar in behandlas inom EU/EES.

Hur länge sparas informationen

Sazza sparar endast information så länge som den behövs för att uppfylla våra åtaganden mot dig och så länge som informationen behöver sparas enligt lagringstider och andra lagstadgade syften, såsom bokföring.

Hur skyddas informationen

Sazza skyddar information genom tekniska och organisatoriska åtgärder. Till exempel begränsas åtkomst genom inloggning och kryptering används vid behov. Skyddsnivån motsvaras av informationens känslighet och behandlingens risk. 

Rättigheter

I enlighet med EU:s dataskyddsförordning har du rätt att få tillgång till information Sazza behandlar om dig och möjlighet att rätta till denna information om den är felaktig. Du har även rätt att begära att bli raderad ur våra system om informationen inte längre behövs i det syfte den blev insamlad. I vissa fall kan dock lagstiftning kräva att information finns kvar, till exempel i bokförings eller skattesyfte, då kan informationen istället begränsas så att den endast är tillgänglig för lagliga skyldigheter.  

Varför används cookies

Sazza använder cookies för att leverera en så bra och smidig användarupplevelse som möjligt på webbplatsen. För att läsa mera, se vår cookiepolicy.

Kontakt

Har du fler frågor angående Sazzas dataskydd är du välkommen att kontakta oss per telefon 050 512 4115. Registeransvarig, Oy Sazza Ab är registrerat i Finlands handelsregister under organisationsnummer 0888898-0. Fysiskt kontor finns på Vasavägen 2742, 66270 Pörtom, Finland. 

 

Dataskyddspolicyn uppdaterades 24.05.2018