Pörtom bokföringsbyrå
Vasavägen 2742, 66270 Pörtom
Tel 06 366 1474
stefanatsazza.fi

Tjänster

I vårt arbete använder vi moderna ekonomisystem för 
redovisning
och lönehantering.

 

 ord

1
Bokföring
 • bokslut
 • momsberäkning
 • periodskattedeklarationer
 • skattedeklaration och registrering av bokslut
 • rapporter
 • fakturering och reskontraövervakning
2
Löneberäkning
 • lönespecifikationer
 • månadsredovisning
 • årsredovisning till skatteverk och försäkringsbolag
3
Övriga tjänster
 • skattekonsultering
 • bolagsbildningar mm
 • disponentuppdrag
 • försäkringsärenden
 • enligt överenskommelse med kunden