Pörtom bokföringsbyrå
Vasavägen 2742, 66270 Pörtom
Tel 06 366 1474
stefanatsazza.fi

Palvelut

Työssämme käytämme nykyaikaisia kirjanpito ja palkanlaskenta järjestelmiä.ord

1
Kirjanpito
 • tilinpäätös
 • momsberäkning
 • periodskattedeklarationer
 • skattedeklaration och registrering av bokslut
 • rapporter
 • fakturering och reskontraövervakning
2
Palkanlasku
 • lönespecifikationer
 • månadsredovisning
 • årsredovisning till skatteverk och försäkringsbolag
3
Muut palvelut
 • skattekonsultering
 • bolagsbildningar mm
 • disponentuppdrag
 • försäkringsärenden
 • enligt överenskommelse med kunden